Privacyverklaring

Houtenwandpanelen.nl is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://www.houtenwandpanelen.nl
hallo(at)houtenwandpanelen.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Houtenwandpanelen.nl verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam:
  Wanneer je een reactie achterlaat op onze website, wanneer je je aanmeldt voor onze nieuwsbrief, of een contactformulier instuurt verwerken wij je voor- en/of achternaam.
 • E-mailadres:
  Wanneer je een contactformulier verstuurt, een reactie achterlaat op onze website of wanneer je je aanmeldt voor onze nieuwsbrief verwerken wij je e-mailadres.
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website:
  De gegevens over jouw activiteiten op onze website worden verwerkt door Google Analytics. Hierbij anonimiseren wij je IP-adres waardoor deze gegevens niet gebruikt kunnen worden om jou als persoon te identificeren. Wij delen deze informatie niet met derden, ook niet met specialisten van Google.
 • Internetbrowser en apparaat type:
  Door middel van Google Analytics kunnen wij achterhalen welke browser en welk apparaat onze bezoekers gebruiken. Deze informatie is volledig geanonimiseerd doordat wij geen IP-adressen verzamelen. Deze gegevens worden niet gedeeld met derden.
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch, of door een profiel op deze website aan te maken.
 • IP-adres:
  Wanneer je een reactie achterlaat op onze website, wordt je IP-adres verwerkt en opgeslagen.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
Onze website en/of dienst hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ouders wordt dan ook aangeraden betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op, dan verwijderen wij deze informatie direct.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Houtenwandpanelen.nl verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder./
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
– We analyseren jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Houtenwandpanelen.nl bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Voornaam, Achternaam, Emailadres: Onbeperkt.
  Wanneer je een reactie achterlaat op onze website worden jouw gegevens (naam, e-mailadres, website) bewaard totdat deze reactie wordt verwijderd.
 • Voornaam, Achternaam, E-mailadres: Onbeperkt
  Wanneer je je aanmeldt voor onze nieuwsbrief worden jouw gegevens (naam, e-mailadres, website) bewaard totdat je je weer afmeldt voor onze nieuwsbrief.
 • Gegevens die je in een contactformulier aan ons hebt verstrekt: Onbeperkt.

Delen van persoonsgegevens met derden
We verkopen jouw gegevens niet aan derden en zullen deze uitsluitend verstrekken aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Houtenwandpanelen.nl gebruikt functionele en analytische cookies. Volgens de cookiewet hoeven wij hier géén toestemming voor te vragen, maar onze bezoekers slechts op deze pagina te informeren. Met functionele cookies kunnen wij geen persoonlijke gegevens achterhalen van onze bezoekers. Deze cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Daarnaast gebruiken wij analyse cookies. Dankzij deze cookies krijgen wij meer inzicht in hoe veel mensen onze website bezoeken en hoe zij deze gebruiken. Deze informatie gebruiken wij om de gebruikerservaring op houtenwandpanelen.nl te verbeteren. Hiervoor gebruiken wij Google Analytics. Wij hoeven hiervoor geen toestemming te vragen omdat:

 • Deze website beveiligd is met een SSL-certificaat;
 • Het meezenden van IP-adressen naar Google is geblokkeerd;
 • De gegevens in Google Analytics niet gedeeld worden met specialisten van Google.

Websites waar wij naartoe linken kunnen ook cookies gebruiken. Hierop hebben wij geen invloed. Wij accepteren dan ook geen verantwoordelijkheid voor de content en/of cookies van iedere website waar wij naartoe linken.

Cookies verwijderen
Zoals uitgelegd gebruiken wij geen cookies die een inbreuk maken op de privacy van de bezoekers. Mocht je tóch geen cookies willen, dan kun je gebruikmaken van een browser-extensie voor het blokkeren van cookies. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door houtenwandpanelen.nl en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je ons kunt vragen om de persoonsgegevens die we van je hebben in een computerbestand naar jou, of een door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar hallo(at)houtenwandpanelen.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.
We willen je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Houtenwandpanelen.nl neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op.


Disclaimer

Als je je toegang verschaft tot deze website en gebruik maakt van de daarop aangeboden informatie en functionaliteit, verklaar je je akkoord met de onderstaande bepalingen.

Informatie op deze website
De op deze website getoonde informatie en functionaliteit wordt door houtenwandpanelen.nl met constante zorg en aandacht samengesteld. De inhoud, functionaliteit en vormgeving van de website kan echter op elke moment en zonder kennisgeving vooraf gewijzigd worden. Houtenwandpanelen.nl kan een foutloos en ononderbroken functioneren van deze website niet garanderen. Het is mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.

Aansprakelijkheid
Houtenwandpanelen.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe en/of indirecte schade die is ontstaan door gebruikmaking van, het vertrouwen op of handelingen verricht naar aanleiding van de op deze website verstrekte informatie.

Hyperlinks en verwijzingen
Hyperlinks of verwijzingen naar websites van derden worden niet door ons gecontroleerd, gemaakt en/of onderhouden. Houtenwandpanelen.nl aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid en geeft geen garanties voor de werking en inhoud van die websites.

Affiliate disclaimer

In onze artikelen en op sommige pagina’s staan affiliate links. Wanneer je via één van deze links een aankoop doet, ontvangen we een kleine commissie, dit kost jou niets. Soms kunnen we als affiliates zelfs betere deals of kortingen voor je regelen!

We promoten alleen producten waar we zelf in geloven, en die we zelf gebruiken, en we geven altijd een eerlijke mening over producten. Op deze manier kan de blog draaiende worden gehouden en kunnen we je blijven voorzien van (gratis) informatie. Door iets via deze links te kopen, steun je houtenwandpanelen.nl dan ook in het schrijven van nieuwe content.